PELANTIKAN PEJABAT ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL